07-02-2014 30. Przegląd Kabaretów PAKA – eliminacje regionalne