11-10-2015 Gdynia Classica Nova – Koncert finałowy "Od klasycyzmu do romantyzmu – wielkie uwertury operowe"