15-10-2011 Art-Re z Krakowa dla dzieci – "Pan Twardowski"