19-05-2017 "Spotkanie z dziełem: Władysław Strzemiński" wernisaż