2-08-2015 Muzyka Promenadowa "W rytmach najpiękniejszych tańców – od Bacha, Mozarta i Beethovena do współczesności"