28-08-2014 "Aktor… to aktor… to aktor" na Scenie Letniej w Gdyni