41. Odsłona Sceny Literackiej „Blizy” – Daniel Bourne

Centrum Kultury w Gdyni
„Maska – Bistro w Teatrze”
Kwartalnik Artystyczny „Bliza”

zapraszają na
41. Odsłonę Sceny Literackiej „Blizy”

swoje wiersze zaprezentuje
DANIEL BOURNE (USA)

któremu będzie towarzyszyć jego tłumacz
TADEUSZ DZIEWANOWSKI

11.12, środa, godz. 19.00
„Maska – Bistro w Teatrze”
Teatr Miejski w Gdyni (foyer) – ul. Bema 26

 

Wieczór poprowadzi:
Wojciech Boros

Wstęp wolny

Daniel Bourne jest autorem wielu książek, między innymi tomików poetyckich: „Where No One Spoke the Language” i „The Household Gods.” Przetłumaczył na język angielski poezję i eseje Tomasza Jastruna, które wydał w tomiku pod tytułem „On the Crossroads of Asia and Europe”,  przełożył i opublikował na łamach najważniejszych amerykańskich pism literackich znaczącą ilość dzieł innych polskich poetów i pisarzy, między innymi: Krzystofa Kuczkowskiego, Bronisława Maja, Jana Polkowskiego, Stanisława Esdena-Tempskiego, Krystyny Lars, Antoniego Pawlaka, Tadeusza Konwickiego, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana, Zbigniewa Macheja, czy Tadeusza Dziewanowskiego. W Polsce jego twórczość kilkakrotnie ukazywała się w polskich czasopismach takich, jak „Odra”, „Topos”, „Protokół kulturalny” i „Nieobecność”.

W Stanach Zjednoczonych Daniel Bourne jest profesorem współczesnej literatury amerykańskiej i „creative writing” w The College of Wooster w stanie Ohio oraz redaktorem naczelnym magazynu literackiego „Artful Dodge.”  Urodził się w roku 1955 i wychował na farmie w stanie Illinois.

Tadeusz Dziewanowski – ur. 1953 r. w Gdańsku poeta i tłumacz. Swoje wiersze, tłumaczenia, recenzje i aforyzmy publikował w Toposie i Protokole Kulturalnym. Jego utwory w tłumaczeniu Daniela Bourne’a ukazały się w przeglądzie poezji światowej International Poetry Review oraz artystyczno-literackim magazynie Cerise Press. Jest współzałożycielem Wrzeszczańskiej Konfraterni Twórców „Tawerna Psychonautów”. Niedawno opublikował debiutancki tom wierszy zatytułowany Siedemnaście tysięcy małpich ogonów, który zdobył trzecią nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji”; Kutno 2012 na najlepszy debiut książkowy roku. Od urodzenia mieszka we Wrzeszczu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.