60. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – wyniki eliminacji

Protokół z eliminacji miejskich 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanych przez Centrum Kultury w Gdyni w dniach 25, 26 i 27 marca 2015 r. Jury w składzie :

1. Urszula Kowalska – przewodnicząca jury
2. Amelia Jankiewicz
3. Piotr Lempa
4. Teresa Wojciechowska – sekretarz

Po przesłuchaniu osób – uczestników konkursu, w tym:
w kategorii „recytacja młodzieży”
w kategorii „recytacja dorosłych ”
w kategorii „wywiedzione ze słowa”
w kategorii „teatr jednego aktora”
w kategorii „poezja śpiewana”

przyznało następujące n a g r o d y  i  w y r ó ż n i e n i a :

w kategorii „recytacja młodzieży”:
I nagroda – Agnieszka Wiśniewska
I nagroda – Karol Damaszke
II nagroda – Kamil Szmidtka
III nagroda – Małgorzata Paprocka
III nagroda – Jakub Nowicki
wyróżnienie – Piotr Łukowicz
Dominika Borzyszkowska
Patrycja Lejko
Martyna Kondrat

w kategorii „recytacja dorosłych”:
wyróżnienie – Tadeusz Piwko

w kategorii „wywiedzione ze słowa”:
II nagroda – Aneta Wadowska
wyróżnienie – Kinga Waniek
Lidia Mikulska

w kategorii „teatr jednego aktora”:
brak

w kategorii „poezja śpiewana”:
I nagroda – Klaudia Groth
II nagroda – Anna Smarzyńska
wyróżnienia- Karolina Cybulska
Aleksander Witocha

Do udziału w Turnieju Wojewódzkim Jury wytypowało następujące osoby:

w kategorii „recytacja młodzieży „
Karol Damaszke
Agnieszka Wiśniewska
Kamil Szmidtka

w kategorii „wywiedzione ze słowa „
Aneta Wadowska

w kategorii ” poezja śpiewana”
Klaudia Groth
Anna Smarzyńska

Możliwość komentowania jest wyłączona.