Baltic Culture Wave

Projekt Baltic Culture Wave zrzesza artystów,  organizatorów i kreatywnych ludzi, na co dzień zajmujących się kulturą. W projekcie biorą udział instytucje z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. Od marca 2012 do września 2013 w ramach projektu rozwijana będzie sieć powiązań oraz zorganizowany zostanie – w założeniu doroczny – Festiwal “Baltic Culture Wave”, który ma na celu wspieranie i ożywianie współpracy między państwami z rejonu Morza Bałtyckiego.

Cele projektu to:

  • Wzajemne poznawanie i tworzenie więzi między regionalnymi scenami muzycznymi w rejonie południowego Bałtyku
  • Wspólne tworzenie projektów realizowanych przez aktywistów regionalnych scen muzycznych
  • Przygotowywane i realizowanie interesujących i obiecujących projektów w długoterminowej perspektywie.

W powiązaniu z priorytetowymi założeniami EU-INTERREG “South Baltic Program” projekt łączy regionalne sceny muzyczne następujących miast: Kłajpeda (Litwa), Malmö (Szwecja), Rostock (Niemcy), Gdańsk/Gdynia/Sopot (Polska) i Sjaelland (Dania).

Wydarzenie „Harbour Dialogue
Gdynia – 21-24 lipca 2013

21-23 lipca – warsztaty i jam sessions
23-24 lipca – networking – spotkania przedstawicieli organizacji kulturalnych z krajów partnerskich
24 lipca – koncert finałowy

Harbour Dialogue jest kontynuacją ubiegłorocznego wydarzenia Harbour Symphony, które miał miejsce w Rostocku, w Niemczech. Nie oznacza to jednak dokładnego powtórzenia zrealizowanego w Niemczech projektu w Polsce.

Kontynuacja pociąga za sobą rozwój idei wymiany międzykulturowej. Planowane wydarzenie nie ma jedynie symbolizować dialogu, ale stać się rzeczywistym artystycznym dialogiem muzyków wywodzących się z różnych kultur Regionu Morza Bałtyckiego.

Muzycy biorący udział w wydarzeniu pochodzą z Litwy, Szwecji, Danii, Niemiec i Polski. Każdy kraj będzie reprezentowany przez 3-4 artystów.

Pierwszy etap wydarzenia składa się z dwóch części:

1. Warsztaty / Jam session
2. Koncert Finałowy

Pierwszy etap:
Każdy z partnerów uczestniczących w projekcie wybierze 3-4 muzyków. Istotne jest, aby co najmniej jeden z artystów był ekspertem w dziedzinie tradycyjnej muzyki swojego kraju i specjalizował się w grze na jednym z tradycyjnych instrumentów regionu. Ważne jest, by artysta ten, oprócz specjalistycznej znajomości tradycji był zainteresowany i otwarty na nowe trendy w muzyce.

Pozostali muzycy mogą grać na nowoczesnych instrumentach i mogą poruszać się w obrębie nowoczesnych gatunków muzycznych, takich jak rock, jazz, muzyka elektroniczna itd.

W ramach projektu przewidujemy cykl warsztatów, podczas których przedstawiciele każdego z krajów partnerskich zaprezentuje charakterystyczne cechy tradycji muzycznej i charakterystyczne instrumenty swego kraju.

Uczestnicy będą jednocześnie nauczycielami i uczniami. Prezentacja tradycji muzycznych należących do krajów bałtyckich – tak różnych, mimo bliskości geograficznej – ma na celu (oprócz celów edukacyjnych) pobudzenie wzajemnych inspiracji, jak również poszukiwanie elementów wspólnych dla wszystkich uczestniczących krajów partnerskich.

Chociaż wszystkie kraje uczestniczące w projekcie położone są blisko siebie, ich kultury muzyczne są bardzo odległe, tym samym ich prezentacja może okazać się bardzo zaskakująca i inspirująca dla uczestników.

Drugi etap pierwszej części projektu stanowi wspólne stworzenie programu na koncercie finałowym.

Przygotowany materiał ma być wynikiem współpracy wszystkich muzyków. Proces tworzenia tego koncertu pomyślany jest jako dialog między przedstawicielami różnych krajów. Mamy nadzieję, że będzie on zainspirowany doświadczeniami zdobytymi w czasie warsztatów. Materiał koncertowy ma być połączeniem tradycji z nowoczesnością, zarówno w podejściu zaproszonych artystów do muzyki, jak i bezpośrednim dialogu między instrumentami ludowymi a nowoczesnymi.

Celem warsztatów i jam sessions jest przygotowanie około godzinnego materiału muzycznego, który zostanie zaprezentowany na koncercie finałowym.

Koncert Finałowy odbędzie się w Gdyni w otoczeniu morza i plaży. Podczas koncertu muzycy udział w projekcie zaprezentuje wyniki swojej współpracy. W przerwach pomiędzy poszczególnymi utworami artyści przedstawią publiczności kulturę muzyczną i tradycyjne instrumenty swoich krajów.

Jako dodatkowy element wizualny koncertu zaplanowano pokazy teatrów ognia.

W dniach 23-24 lipca 2013 odbędą się też warsztaty i wykłady dla przedstawicieli kulturalnych instytucji i inicjatyw z regionu Południowego Bałtyku.

Network Meeting będzie okazją do spotkania, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz rozwijania wspólnych pomysłów.

Projekt „Baltic Culture Wave” zamierza zbudować platformę, poprzez stworzenie sieci powiązań pomiędzy instytucjami, organizatorami, artystami i animatorami kulturalnymi w regionie Południowego Bałtyku.

Osoby zaangażowane w tworzenie ciekawych i znanych inicjatyw muzycznych – czy to jako organizatorzy festiwalu, właściciele/managerowie klubów, przedstawiciele organizacji czy animatorzy regionalnego i krajowego życia kulturalnego wszyscy są mile widziani jako uczestnicy spotkań.

Uczestnicy Network Meeting będą mieli okazję aby:

  • spotkać działaczy kulturalnych z nadmorskich regionów Danii (Sjaelland), Niemiec (Rostock), Litwy (Klaipeda), Polski (Gdynia/Gdańsk) i Szwecji (Malmoe)
  • dowiedzieć się o ich strukturach, projektach, pomysłach
  • znaleźć ciekawych partnerów do współpracy i wspólnie rozwijać pomysły
  • promować własne działania i inicjatywy
  • uzyskać informacje o projektach unijnych i sposobach ich realizacji

Partnerzy Projektu:
Kłajpeda: Jazz Festival
Malmö: Bilda
Rostock: Office for Cultural Affairs Rostock i PopKW
Trójmiasto: Centrum Kultury w Gdyni i Fundacja Kultury Liberty
Sjaelland: Stars

 

Kontakt:
Natalia Taranta
e-mail: prasa@globaltica.pl
tel. 510 777 323

Możliwość komentowania jest wyłączona.