BorderBody | Mixing Cities and Identities

BorderBody | Mixing Cities and Identities – wystawa sztuki współczesnej w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian

Otwarcie wystawy: 4 października 2013
Gdynia InfoBox
ul. Świętojańska 30

W dniach 4-18 października 2013 roku International ArtExpo z siedzibą we Włoszech, przy współpracy z Centrum Kultury w Gdyni organizuje w Gdynia InfoBox wystawę sztuki współczesnej, podczas której 31 artystów z różnych stron świata zaprezentuje swoje prace z dziedziny fotografii, video-artu, grafiki komputerowej, architektury, instalacji oraz performance’u.

„BorderBody” to wydarzenie artystyczne, na które składają się dwie współgrające wystawy sztuki współczesnej: „Mixing Cities”, która obrazuje współcześnie zachodzące zmiany w tkance miejskiej  i ich wpływ na mieszkańców miast, oraz „Mixing Identities”, której zainteresowanie oscyluje wokół krzyżujących się tożsamości społecznych w dzisiejszym świecie.

Głównym wyznacznikiem doboru prac, które artyści zaprezentują w Gdynia InfoBox, była ich umiejętność uchwycenia płynności, ruchu i transformacji zachodzących w miastach. We współczesnych społeczeństwach granice oraz tożsamość kulturowa stają się coraz bardziej ulotne, co powoduje, że poszczególne jednostki bądź miejsca stają się rozpoznawalnymi podmiotami, a także prowadzi do przesuwania się granic kulturowych, religijnych czy etnicznych.

Przekształcenia te dały początek procesowi mieszania się tożsamości i powstawaniu zupełnie niespodziewanych połączeń i mutacji. Zacierają się bariery międzykulturowe, co umożliwia poszczególnym jednostkom wychodzenie poza utarte schematy.

Ludzie, środowisko, społeczeństwa i szeroko pojęty postęp przyczyniają się do powstawania jednostek łączących w sobie wiele tożsamości, modyfikując i mieszając je ze sobą, dążą do kształtowania lepszego świata.

Kluczem do osiągnięcia lepszego komfortu życia w przyszłości jest połączenie zrównoważonego transportu, nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, rozsądnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz ludzkiego, intelektualnego i społecznego kapitału.

Celem wystawy będzie ukazanie pozytywnych aspektów zmian, które kreują naszą przyszłość.

.video art

Fred L’Epee . Szwajcaria | Katrina Stamatopoulos . Australia | Kalle Hamm i Dzamil Kamannger . Finlandia | Toni Simò . Hiszpania | Kyle Trowbridge . USA | Debbie Davis . USA | Seaton Lin . USA | Tatiana Travisan i DeCo Nascimento . Brazylia | Teresa Sala . Włochy | Faizan Naveed . Pakistan | Gregory Steel . USA | Antonio Buttitta . Italy | Vera Arjoma . Finlandia | Liz Blum . USA | Carolyn Doucette . Kanada | Claire Villacorta . Filipiny

.fotografia

Nina Moilanen . Finlandia | Ilia Yefimovich . Izrael | Asiku Svetlana . Serbia | Yulia Shnayder . Rosja | Dami Onifade . USA | Wojtek Łukowski . Polska | Elodie Albergel . Izrael | Enzo Sartori . Włochy | Jose Gutierrez . USA | Allison Welch . USA | Alessandro Stellari . Włochy

.grafika komputerowa

Laura Ferrarello . USA | Stéphanie Koett . Kanada

.instalacje

Kaja Mihajlović . Słowenia

Podczas trwania wystawy wyświetlana będzie prezentacja wideo niezwykłego projektu „Human Harp” londyńskiego artysty i badacza Di Mainstone, który tworzy rzeźby na żywych ludzkich modelach, a każda z nich opowiada pewną unikalną historię. Projekt „Human Harp” powstał przy wsparciu Queen Mary University of London.

 

organizator: International ArtExpo we współpracy z Centrum Kultury w Gdyni

opiekun wystawy: Luca Curci

sponsorzy: Restauracja Chwila Moment, Restauracja Panorama, Ergo Hestia

Wystawa pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni

miejsce wystawy i projekcji: Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian

termin wystawy: 4-18.10.2013, poniedziałek – piątek 10.00-19.00, Sobota 12.00-18.00,

wernisaż: 4 października 2013, Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska godz. 18.00 (wstęp dla osób zaproszonych)

Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian jest miejscem godnym uwagi ze względu na swą nadzwyczajną konstrukcję architektoniczną, która powstała z 65 kontenerów. Stanowi centrum informacji o nowych inwestycjach w mieście, przekazywanych za pomocą nowoczesnych, multimedialnych, fascynujących form. Gdynia InfoBox oferuje zarówno turystom, jak i mieszkańcom miasta możliwość miłego spędzenia czasu w kawiarni na tarasie bądź też odpoczynku na ławce lub leżaku w cieniu drzew.

International ArtExpo to niezależna instytucja skupiająca ponad 2500 artystów założona w roku 2001 przez Luca Curci, obecnego dyrektora, zaangażowana w promocję sztuki współczesnej. Od momentu powstania ma na swoim koncie realizację ponad 60 wydarzeń artystycznych w muzeach, galeriach, instytucjach prywatnych i publicznych na całym świecie. Główną misją ArtExpo jest zastosowanie nowoczesnych technologii do globalizacji języka sztuki poprzez przekraczanie barier geograficznych, politycznych, kulturowych i językowych. Instytucja wspiera swoich artystów poprzez organizację solowych jak i zbiorowych wystaw, nawiązywanie relacji z galeriami sztuki, recenzje i ogłoszenia w prasie, publikacje prasowe, promocję w internecie, jak i udział w różnorodnych projektach kulturalnych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.