Zapytanie Ofertowe – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gdyńskiego Centrum Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla
Gdyńskiego Centrum Kultury w ramach projektu pt.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia
funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 27.07.2018 r.

4_ZP_Zmodyfikowane zapytanie ofertowe

4_ZP_2018_załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia

4_ZP_2018_załącznik nr 3_parametry oferowanego sprzetu

4_ZP_2018_Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu komputerowego 

Klauzula Informacyjna

 

 

Przetarg nieograniczony

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej na potrzeby Centrum Kultury w Gdyni.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym Unii

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ

Projekty w pdf (Tom I)

Projekty w pdf (Tom II)

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ w word

Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ

Przetarg 28.03.2018

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centrum Kultury w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” oraz na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Czytaj dalej

Przetarg 20.02.2018

Dostawa, montaż (w tym wykonanie instalacji) i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”. Czytaj dalej

Przetarg 9.12.2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”

Czytaj dalej