FAQ

Kto może się ubiegać o dofinansowanie z Gdyńskiego Funduszu Filmowego?
Wnioski do Funduszu mogą składać podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji filmowej. O dofinansowanie może ubiegać się producent filmowy posiadający aktualny dokument rejestrowy.

Jakie filmy są wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie?
O dofinansowanie nie mogą się ubiegać filmy, które miały już publiczny pokaz oraz te, których produkcja zakończona jest na etapie kopii wzorcowej.

Kiedy prowadzony jest nabór na konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego?
Nabór ogłaszany jest zwykle pod koniec IV kwartału.

Czy środki otrzymane z Gdyńskiego Funduszu Filmowego są bezzwrotną dotacją?
Nie. Centrum Kultury w Gdyni (dysponent Gdyńskiego Funduszu Filmowego) staje się koproducentem wybranych produkcji (środki są zatem wkładem koproducenckim)

Czy wniosek może złożyć producent zagraniczny?
Tak, wniosek może złożyć producent zagraniczny, z tymże wszystkie składane dokumenty muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Ile projektów może złożyć na konkurs jeden producent?
Producent w ramach konkursu może złożyć tylko jeden projekt filmowy.

Jaki procent budżetu może zostać pokryty z Gdyńskiego Funduszu Filmowego?
GFF może pokryć maksymalnie 50% kosztów produkcji, z tego 30% wnioskowanej kwoty musi zostać wydane w Gdyni.

Z ilu etapów składa się ocena wniosków konkursowych?
Komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosków na pierwszym posiedzeniu.