Centrum Kultury dla całej rodziny!

Centrum Kultury w Gdyni przystąpiło do programu Karta Gdynia Rodzinna. Celem jej wprowadzenia jest zwiększenie dostępności do kultury, imprez sportowych i rekreacji, szczególnie przez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg – zarówno w ofercie instytucji miejskich jak i partnerów prywatnych.

Promocje przygotowane przez Centrum Kultury w Gdyni

  • 20% zniżki na bilety rodzinne. Bilet rodzinny: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci (do 19 lat) – 90 zł
  • 20% zniżki na zakup biletu na spektakle Sceny SAM, Sceny 138 i spektakle gościnne. Zniżka naliczana od ceny biletu normalnego.

Karta Gdynia Rodzinna przeznaczona jest dla rodzin zameldowanych w Gdyni na pobyt stały, czasowy lub zamieszkujących w Gdyni i odprowadzających podatek do gdyńskiego urzędu skarbowego. Starać się o nią mogą rodziny składające się z jednego rodzica, obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych mających na utrzymaniu jedno lub więcej dzieci w wieku do 18-tego roku życia. Karta wyróżnia się na tle innych polskich miast, ponieważ dotyczy wszystkich rodzin. Wystarczy mieć jedno dziecko – podkreśla Beata Szadziul.

Z ulg objętych programem karty będzie mogła skorzystać zarówno cała rodzina, jak i poszczególni jej członkowie oddzielnie. Zakres ulg określają indywidualnie partnerzy programu. Każdej rodzinie przysługuje jedna karta.

Wnioski o wydanie karty można znaleźć:

– w Informacji w siedzibie Urzędu Miasta na Al. Piłsudskiego,
– w Informacji Turystycznej na ul. 10 Lutego,
– w InfoBoksie,
– w biurach Rad Dzielnic (adresy na stronie gdynia.pl, w zakładce władze miasta),
– pobrać ze strony www.gdyniarodzinna.pl,
– pisząc e-maila na adres rodzina@gdynia.pl,
– u partnerów programu.

Wypełnione i podpisane wnioski można składać w:

– Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta na Al. Piłsudskiego oraz w siedzibie UM na ul. 10 Lutego,
– w Informacji Turystycznej na ul. 10 Lutego,
– w InfoBoksie,
– w biurach Rad Dzielnic (adresy na stronie gdynia.pl, w zakładce władze miasta),
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Gdyni – Biuro Prezydenta, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój: 114,
– za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Wniosek – pobierz

Regulamin – pobierz

Możliwość komentowania jest wyłączona.