O nas:

Centrum Kultury w Gdyni jest samorządową instytucją kultury powołaną do życia w 2004 roku. Organizuje lub współorganizuje wiele imprez kulturalnych, takich jak spektakle teatralne, koncerty, festiwale, warsztaty, odczyty poezji i wystawy. Większość z nich została na stałe wpisana do Miejskiego Kalendarza Imprez. CK współpracuje z Wydziałem Kultury i wieloma innymi instytucjami w mieście. Wspólnie z nimi działa na rzecz propagowania życia kulturalnego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W trakcie działalności instytucja stworzyła wiele rozpoznawalnych projektów. Najważniejsze z nich to Scena SAM – Scena Studenta, Absolwenta i Mistrza, Scena 138 i W Kaczych Butach, czyli profesjonalne i amatorskie działania teatralne.

W ramach Sceny SAM młodzi aktorzy występują razem z zawodowcami, którzy często są ich profesorami. Dotychczas w ramach sceny zrealizowano m.in. „O co biega?” w reż. Tomasza Podsiadłego, „Napis” w reż. Grzegorza Chrapkiewicza, „Król Lear po polsku” w reż. Krystiana Nehrebeckiego, pod opieką artystyczną Jerzego Gruzy oraz „Mayday. Run For Your Wife” w reż. Dariusza Majchrzaka.

Grupa Teatralna Scena 138 na zakończenie każdego sezonu przygotowuje spektakl, który jest podsumowaniem całorocznych warsztatów. Wśród zrealizowanych tytułów są m.in. „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek” czy „Królowa Śniegu” w reż. Tomasza Podsiadłego.

Przez 6 lat Centrum Kultury zapraszało widzów na Scenę Letnią w Gdyni. Na orłowskiej plaży pokazywane były spektakle, odbywały się koncerty oraz wieczory kabaretowe. W tym roku przyszedł czas na nowy projekt – Teatralne Lato w Centrum. W lipcu i sierpniu na scenie Centrum Kultury oraz w Gdyńskim Centrum Filmowym pokazane zostaną najlepsze teatralne produkcje oraz polska prapremiera „Zacznijmy jeszcze raz” z udziałem Aldony Jankowskiej i Tomasza Sapryka.

*

The Culture Centre in Gdynia is a local cultural institution established in 2004. This institution organizes or co-organizes many cultural events such as theatre performances, concerts, festivals, workshops, poetry readings and exhibitions. Most of them are permanently registered in the Municipal Event Calendar. The Culture Centre works with the Department of Culture and a number of other institutions in the city. Together they work to promote cultural life among children, teenagers, adults and seniors.

During its run the institution created many recognizable projects. The most important are: “SAM Stage” – Student, Graduate and the Masters Stage , “Stage 138” and “W Kaczych Butach” (In the Duck Boots) in other words the professional and amateur theatrical activities.

As part of SAM Stage young actors appear together with the professionals, who are often their professors. So far, as a part of the scene the following performances have been acted out “O co biega?” (See how the run) directed by Tomasz Podsiadły, „Psiunio” (Doggy) and “Napis” (Inscription) directed  by Grzegorz Chrapkiewicz, “Król Lear po polsku” (King Lear in Polish), directed by Krystian Nehrebecki, under the artistic support of Jerzy Gruzy and „Mayday. Run For Your Wife” directed by Dariusz Majchrzak.

Theatre Group „Stage 138″ and “W Kaczych Butach” prepare a performance at the end of each season that is a summary of year-round workshops. The realized titles include “Kopciuszek” (Cinderella) and “W małym dworku” (Country House) directed by Tomasz Podsiadły and „Umowa o arcydzieło” (Contract for Masterpiece) directed by Magdalena Bochan-Jachimek.

For 6 years the Culture Centre has been inviting audiences to view The Summer Stage in Gdynia. The beach in Orłowo has been home to theatre performances, concerts and cabaret evenings. This year, the time has come for a new project – Theatre Summer in the Centre. The best theatre productions and the Polish premiere of “Zacznijmy jeszcze raz” (Let’s start again) with Aldona Jankowska and Tomasz Sapryk will be shown on the stage of Culture Centre and Gdynia Film Centre in July and  August.