GimKab 2011

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w GimKab 2011. Konkurs odbędzie się po drugi i jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Jego celem jest przegląd gdyńskich grup kabaretowych i prezentacja umiejętności uczestników. To bez wątpienia wpłynie na adekwatną samoocenę uczestników i da im możliwość reprezentacji szkoły, oraz własnej osoby. Chcemy zaproponować, jak można w sposób kulturalny i twórczy spędzać czas wolny. Planujemy zaktywizować młodzież do: konstruktywnego myślenia, zainspirować do współpracy w grupie, pozytywnego okazywania swoich poglądów i emocje. Młodzież w sposób twórczy i luźny może przedstawić swoje umiejętności i wspólnie spędzić miło czas.

Przegląd odbędzie się 7 stycznia 2011 roku o godzinie 10.00 w Centrum Kultury przy ul. Łowickiej 51 w Gdyni. Projekt ten skierowany jest do uczniów uczęszczających do gimnazjów, będzie miał formę konkursu i najlepsze zespoły zostaną nagrodzone. Nagrody są przeznaczone dla najlepszych szkół oraz uczestników konkursu.

W załączniku przesyłam regulamin. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 0 506 155 491 lub e-mail patrycja.podsiedzik@wp.pl

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Z poważaniem
Patrycja Podsiedzik 

 

Regulamin Konkursu „GimKab 2011”

§ 1

1. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Kultury w Gdyni.
2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie gdyńskich szkół gimnazjalnych.
3. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość zespołów lub osób reprezentujących szkołę, ale w jednym zespole może być maksymalnie 15 osób.
4. Prezentacja konkursowa może zawierać teksty własne lub skecze, sceny, etiudy, monologi itp. zaczerpnięte z tekstów już istniejących ( za zgodę na prezentowanie tekstów objętych prawami autorskimi odpowiedzialny jest zgłaszający).
5. Czas jednej prezentacji nie może przekraczać 15 minut.

§ 2

1. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe dla uczestników i szkoły.
2. Pula nagród w konkursie wynosi 4000 zł

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie i warunki uczestnictwa są przekazywane wszystkim gdyńskim szkołom gimnazjalnym minimum 2 miesiące przed terminem przeglądu.
2. Zgłoszenia na przegląd przyjmowane będą do dnia 10 grudnia 2010. Wymagana jest forma pisemnego zgłoszenia zawierająca:
a)      Nazwisko nauczyciela lub osoby odpowiedzialnej za przygotowanie młodzieży.
b)      Ilość zgłoszonych zespołów bądź osób do konkursu.
c)      Imiona i nazwiska wszystkich osób reprezentujących szkołę.
d)      Repertuar i czas prezentacji.
e) Spis potrzebnych rekwizytów.

Zgłoszenia należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: patrycja.podsiedzik@wp.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
3. Organizator konkursu poinformuje o przyjęciu zgłoszenia nie później niż do 17 grudnia 2010.
4. Na przeglądzie jest ograniczona ilość miejsc, o przyjęciu grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4

1. W skład jury wchodzić będą
– Przewodniczący jury – artysta kabaretowy,
– Przedstawiciel władz miasta,
– Aktor Teatru Miejskiego,
2.   Jury oprócz ogólnego wrażenia artystycznego (interpretacja, ruch sceniczny, dowcip  sytuacyjny itp.) oceniać będzie również przygotowanie literackie i sceniczne tekstów  własnych.

§ 5

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku małej ilości zgłoszeń.
2. Organizator zobowiązuje się powiadomić o odwołaniu imprezy lub przesunięciu jej terminu najpóźniej do dnia 17 grudnia 2010.
3. Pozostałe informacje można uzyskać u p. Patrycji Podsiedzik nr tel. 506 155 491

Organizator daje możliwość korzystania z gotowych tekstów, natomiast szczególnie zachęca się uczestników do tworzenia własnych improwizacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.