IX Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Grudę Bursztynu”

Stowarzyszenie In gremio w Gdyni ogłasza
IX Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „O Grudę Bursztynu”

Regulamin

1. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego zestawu złożonego z poetyckich utworów satyrycznych (fraszka, limeryk, pamflet, panegiryk, paszkwil, epitafium, epitalamium etc. ), dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, o objętości do trzech stron (w sumie) maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A-4, w trzech egzemplarzach. Prace należy opatrzyć godłem. Nazwisko, adres, telefon i adres mailowy autora należy umieścić w osobnej, zaklejonej kopercie z godłem jak w maszynopisie.

3. Nagrody:
Laureat Głównej Nagrody otrzyma „Grudę Bursztynu” oraz 1000 złotych.
II m-ce – nagroda 700 zł
III m-ce – nagroda 300 zł

Nagrody ufundowane przez Miasto Gdynia i Centrum Kultury w Gdyni.

4. Organizatorzy przewidują, że najlepszy utwór satyryczny o tematyce związanej z Gdynią (w szerokim znaczeniu) zostanie dodatkowo wyróżniony nagrodą „REJS”.
5.Wręczenie nagród odbędzie się na Gali w dniu 18.06.2011 r. W trakcie Gali przewidziany jest slam satyryczny z nagrodą dla zwycięzcy w wysokości 500 zł.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych wierszy.

7. Teksty należy przesłać do 20.05.2011 (decyduje data stempla pocztowego, ale przesyłka musi dotrzeć do 30 maja 2011r.) na adres:
In gremio
ul. Strażacka 15
81-616 Gdynia
koniecznie z dopiskiem: Konkurs Satyryczny „O Grudę Bursztynu”.

Zapytania można kierować drogą elektroniczną na adres: ingremio@razem.pl
Organizator:
In Gremio

Współorganizator:
Pomysłodalnia

Ogólnopolski patronat medialny:
Sandurski.com
www.migielicz.pl

Nagrody ufundowane przez Miasto Gdynia i Centrum Kultury w Gdyni

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.