Komunikat nr 1/2012 Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Dyrektor Centrum Kultury w Gdyni informuje, że z dniem 16 stycznia 2012 roku zostaje ogłoszony konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej. Budżet Funduszu w roku 2012 wynosi  800 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej należy składać w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do 15 lutego 2012 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum Kultury w Gdyni).

Ogłoszenie ostatecznych wyników prac Komisji w zakresie przyznania dofinansowania złożonych wniosków nastąpi najpóźniej do dnia 15.05.2012r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.