Komunikat nr 2/2010 Komisji Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Informujemy, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w składzie:

Leszek Kopeć – przewodniczący,
Joanna Kos Krauze – ekspert PISF,
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
Jarosław Sokół – ekspert PISF,

dokonała wyboru spośród 22 wniosków (11 filmów fabularnych i  11  filmów dokumentalnych) następujących projektów i przyznała im dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej:

 1. Film fabularny „Czarny Czwartek”,
  reż. Antoni Krauze   – 307 000,- PLN
 2. Film dokumentalny „Ludzie Gdyni”,
  reż. Mirosław Bork  – 200 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „ Kazimierz Prószyński – geniusz nr129957”,
  reż. Bartosz Paduch – 100 000,- PLN
 4. Film fabularny „Zimowy ojciec” („Wintertochter”),
  reż. Johannes Schmid  – 100 000,- PLN
 5. Film dokumentalny „Blizny”,
  reż. Ewa Stępniewicz – 58 000,- PLN
 6. Film dokumentalny „Optymiści”,
  reż. Kryspin Pluta – 35 000,- PLN

Razem: 800 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w §17 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 18, 19, 20) Wnioskodawcy zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów to:

 1. Film fabularny „Czarny Czwartek”,
  reż. Antoni Krauze   – 307 000,- PLN
 2. Film fabularny „Zimowy ojciec” („Wintertochter”),
  reż. Johannes Schmid  – 100 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „Optymiści”,
  reż. Kryspin Pluta – 35 000,- PLN

Możliwość komentowania jest wyłączona.