Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży PIÓRNIK 2015

Piórnik 2015Centrum Kultury w Gdyni ogłasza IV Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci  i młodzieży PIÓRNIK 2015. Do 31 maja 2015 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnich – do 21 roku życia).

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę. Prace prosimy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem (pseudonimem artystycznym). Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie uczestnika dostępnej do pobrania poniżej (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail, ewentualnie szkoła i nazwisko nauczyciela prowadzącego) muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia

z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2015

Do pobrania:
Karta uczestnika
Regulamin 

Plakat

Możliwość komentowania jest wyłączona.