Niedziela Melomana „Kolędy, czyli powinszowania”

Ulotka Centrum Kultury oraz Miasto Gdynia zapraszają na grudniową odsłonę Niedzieli Melomana.

20.12.15, niedziela, godz. 16.30 KUP BILET
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Aleja Zwycięstwa 96/98
budynek III – Centrum Konferencyjne, Sala C
Bilety: 20 zł

Cappella Gedanensis
Alina Kowalska-Pińczak – dyrygent

W programie: najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

Prowadzenie koncertu: Krzysztof Dąbrowski.

Cappella Gedanensis rozpoczyna działalność artystyczną w roku 1981 a w roku 1992 otrzymuje status instytucji kultury. Nawiązuje do bogatej twórczości muzycznej dawnego Gdańska, kontynuując tradycje Kapeli Rady Miejskiej założonej w XVI wieku i po mistrzowsku wykonując opracowane i wydane drukiem arcydzieła muzyki gdańskiej. W dorobku repertuarowym zespołu znajdują się dzieła gdańskich kompozytorów – F. de Rivulo, P. Sieferta, C. Fórstera, C. Bűthnera, Ch. Wernera, N. Zangiusa, J.V. Medera, T.A. Volckmara, M.D. Freislicha, J.B.Ch. Freislicha oraz utwory J.Th. Roemhildta. Poza repertuarem gdańskim zespół wykonuje również wielkie dzieła oratoryjno – kantatowe – G.F. Händla, J.S. Bacha, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego, W.A.Mozarta, F. Schuberta, J. Hydna. Część tego bogatego dorobku artystycznego została wydana na płytach analogowych i kompaktowych – 34 CD. Zespół ma w swym dorobku dwie Platynowe Płyty – Antoniego Vivaldiego, Pory roku – 2000 oraz kolędy Nowy Rok u Ojca Świętego – 2002. Płyta L. Boccheriniego, Stabat Mater z udziałem A. Tomaszewskiej została nominowana do NAGRODY FRYDERYK 2008. Cappella koncertuje niemal na całym świecie – w USA, Chinach, Izraelu oraz większości państw europejskich. Uczestniczy w licznych festiwalach międzynarodowych, m.in. zespół bierze udział w – Festiwalu Radiowym WDR w Herne i Schwabisch Gmünd (Spalt, Niemcy), Festiwalu Muzyki Sakralnej w Abu Gosh (Izrael) Wratislavia Cantans, Festiwalu Muzyki Dawnej (Bruksela), Festiwalu Muzyki Barokowej (Niemcy, Litwa, Polska), Royal Music Festiwal (Sztokholm), Festiwalu Chóralnym (Brema). Zespół miał zaszczyt występować także przed Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz uczestniczyć w znaczących wydarzeniach historycznych z udziałem prezydentów i monarchów Europy.

fot. Sławomir CzalejCappella Gedanensis prezentuje szeroki zakres działalności, m.in. audycje szkolne, promuje młodych muzyków. Współpracuje także z wybitnymi artystami jak: Gail Gilmore, Mirel Iancovici, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Roman Jabłoński, Takashi Yamamoto / laureat III nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F.Chopina w Warszawie 2005 /, Vadim Brodski, Konstanty Wileński, Bożena Harasimowicz, Łukasz Długosz / laureat Konkursu ARD w Monachium/, Anatoly Kogan, Monika Czalej-Pujol, Magdalena Gruszczyńska, Monika Cybulska, Joanna Mądroszkiewicz. Cappella Gedanensis realizuje wspólne projekty z Reinhardem Goebelem / Musica Antiqua Köln, Kwintetem Filharmoników Berlińskich, Triem Sigiswalda Kuijkena oraz z Zespołem Capilla Flamenca.

Cappella Gedanensis występuje okazjonalnie ze znakomitymi dyrygentami -Tadeuszem Wojciechowskim, Tadeuszem Wicherkiem, Michałem Dworzańskim, Kai Bumannem, Wolfgangiem Helbichem i Miguelem Ortegą. W 2004 roku Cappella Gedanensis wspólnie z Radą Miasta Gdańska zapoczątkowuje cykl koncertów Muzyka w Nowym Ratuszu. Promocje młodych talentów. Promocja młodych talentów daje szansę działalności koncertowej młodym artystom m.in. stypendystom i laureatom Nagród Prezydenta Miasta Gdańska. Dokonania młodych artystów i ich mistrzów wydawane są na płytach w ramach projektu Złota Kolekcja Talentów Gdańskich. Prezentacje najmłodszego pokolenia artystów odnoszących sukcesy w konkursach krajowych i zagranicznych, przybliżają społeczeństwu osiągnięcia gdańszczan w dziedzinie kultury. Zespół obok działalności koncertowej i nagraniowej zrealizował także widowisko poetycko-muzyczne Kantata na urodziny Króla Augusta III wspólnie z Teatrem Ekspresji Wojciecha Misiuro oraz spektakle Katharsis, Solidarni z historią i tradycją, Znaki czasu w reżyserii Wiesława Janasza. Cappella Gedanensis jest zespołem, który gra na instrumentach dawnych oraz współczesnych.

prof. dr hab. Alina Kowalska – Pińczak
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. W roku 1980 otrzymuje stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie SURDOLOGOPEDII na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1981 tworzy gdański Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, a od roku1992 wykonuje funkcję dyrektora artystycznego w nowo powołanej instytucji kultury Cappella Gedanensis.W roku 1990 uzyskuje dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W roku 1995 realizuje przewód artystyczny II stopnia i uzyskuje kwalifikacje II stopnia w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej PROWADZENIE ZESPOŁÓW WOKALNYCH I WOKALNO – INSTRUMENTALNYCH. Od roku 1997 zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2001 uzyskuje tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. W latach 1999- 2005 pełni funkcję Dziekana Wydziału I Kompozycji i Teorii Muzyki przez dwie kadencje. Od roku 2006 pełni funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Słuchu Instytutu Teorii Muzyki AM w Gdańsku na stanowisku profesora zwyczajnego. Prof. dr Alina Kowalska-Pińczak współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury jako juror w ogólnopolskich konkursach solfeżowych oraz jako recenzent publikacji naukowych z dziedziny kształcenia słuchu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.