Praca

Asystent specjalisty ds. imprez kulturalnych
W związku z rozwojem placówki i przygotowaniami do otwarcia nowej siedziby szukamy pracowników!

Szukamy: asystent specjalisty ds. imprez kulturalnych
Praca w tygodniu oraz w weekendy
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Adres: Centrum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia
Konsulat Kultury, Jana z Kolna 25, 81-354 Gdynia.
Wynagrodzenie: 13,70 brutto/godz.

Główne obowiązki:
• pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych,
• pomoc przy organizacji uroczystego otwarcia nowej siedziby Centrum,
• współpraca przy opracowywaniu propozycji programowych działalności placówki,
• pomoc przy realizacji uzgodnionych z władzami samorządowymi imprez i uroczystości w ramach Miejskiego Kalendarza Imprez,
• współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury,
• współpraca z działającymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
• obsługa administracyjno-merytoryczna realizowanych przedsięwzięć kulturalnych,
• sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych imprez.

Wykształcenie:
• studenci ostatnich lat kierunków humanistycznych,
• absolwenci kierunków humanistycznych,
• doświadczenie w organizacji projektów eventowo- kulturalnych będzie dodatkowym atutem.

Wymagania:
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność funkcjonowania w przestrzeni artystycznej i medialnej,
• rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
• umiejętne tworzenie informacji medialnych,
• łatwość w redagowaniu tekstów,
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• pozytywne nastawienie do ludzi,
• predyspozycje organizacyjne, kreatywność i inicjatywa, samodzielność, elastyczność,
• dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb),
• odporność na stres,
• wysoka kultura osobista,
• rzetelność, odpowiedzialność,
• nieposzlakowana opinia,
• umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
• prace w prężnie działającej instytucji kultury,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
• możliwość współpracy z artystami,
• możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w organizacji projektów eventowo- kulturalnych,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
• życiorys – CV,
• list motywacyjny,
• oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zmianami ). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30 na adres p.lukaszewska@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „PRACA – ASYSTENT SPECJALISTY DS. IMPREZ”. Dokumenty można również składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRACA – ASYSTENT SPECJALISTY DS. IMPREZ”.

Inne informacje:
Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Centrum Kultury w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko pracownik gospodarczy/osoba sprzątająca

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę

Równoważny system czasu pracy (w tygodniu i w weekendy)

Wymiar pracy: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

Obowiązki:
a) bieżące utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach (biura, sanitariaty, pomieszczenie socjalne i sala teatralna) budynku Centrum Kultury w Gdyni
b) każdorazowe sprzątanie pomieszczeń po odbywających się imprezach kulturalnych w Centrum Kultury w Gdyni
c) utrzymywanie należytego porządku w garderobach przed i po spektaklu lub innym wydarzeniu kulturalnym realizowanym przez Centrum Kultury w Gdyni

Wymagania:
– wykształcenie min. zasadnicze
– min. 2 letni staż na podobnym stanowisku
– umiejętność sprzątania sal i powierzchni biurowych
– dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb)
– pozytywne nastawienie do ludzi
– predyspozycje organizacyjne i samodzielność

Oferujemy:
• pracę w prężnie działającej instytucji kultury
• możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku związanym z wykonywaniem prac porządkowych,
– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
– życiorys – CV,
– oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zmianami ). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 15:30 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „NABÓR – OSOBA SPRZĄTAJĄCA”. Dokumenty można również składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – OSOBA SPRZĄTAJĄCA”.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Centrum Kultury w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko pracownik gospodarczy/ garderobiana/-y

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie/umowa o pracę

Praca zarówno w tygodniu jak i w weekendy – według grafiku

Wymiar pracy: 0,5 etatu (20 godzin tygodniowo)

Obowiązki:
a) obsługa garderoby: przechowywanie, przerabianie, naprawianie kostiumów, rekwizytów oraz elementów scenograficznych
b) osobisty udział w obsłudze aktorów oraz przygotowaniach do prób i przedstawień
c) prowadzenie podręcznego magazynu kostiumów
d) przygotowywanie na bieżąco kostiumów do poszczególnych spektakli,
e) czynny udział w przeglądach kostiumowych
f) dokonywanie bieżącej konserwacji, uzupełniania, czyszczenia, prania, prasowania, krochmalenia kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów

Oczekujemy:

– wykształcenia min. zasadniczego (preferowane krawieckie)
– min. 2 letniego stażu na stanowisku związanym z przeróbkami krawieckimi
– mile widziane osoby, które pracowały na stanowisku garderobiana
– dyspozycyjności (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb)
– pozytywnego nastawienia do ludzi
– predyspozycji organizacyjnych i samodzielności
– umiejętności manualnych
– odporności na stres
– gotowości na wyjazdy służbowe
– wysokiej kultury osobistej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku związanym z wykonywaniem prac krawieckich lub pracą garderobianej (-go),
– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
– życiorys – CV,
– oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zmianami ). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

Prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych w terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 15:30 na adres biuro@ckgdynia.pl podając w tytule maila nazwę: „NABÓR – PRACOWNIK GOSPODARCZY”. Dokumenty można również składać osobiście w sekretariacie Centrum Kultury w Gdyni przy ul. Łowickiej 51 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR – PRACOWNIK GOSPODARCZY”.

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.