Praca

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza nabór kandydatów na stanowisko koordynator Sceny SAM

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:
a) Koordynacja i wykonywanie prac związanych z funkcjonowaniem Sceny SAM;
b) Nadzór nad produkcją spektakli teatralnych realizowanych w ramach projektu Sceny SAM;
c) Wykonywanie czynności związanych z impresariatem;
d) Opracowywanie propozycji programowych działalności Centrum Kultury w Gdyni;
e) Koordynacja i wykonywanie prac związanych z organizacją imprez własnych Centrum Kultury w Gdyni;
f) Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych planów repertuarowych;
g) Współpraca z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury;
h) Współpraca z działającymi stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi;
i) Współpraca z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Gdyni;
j) Obsługa merytoryczna realizowanych przedsięwzięć kulturalnych;
k) Współpraca przy organizacji imprez miejskich.

Wykształcenie, praktyka zawodowa:

Wykształcenie wyższe oraz staż na stanowisku związanym z kulturą, mile widziane doświadczenie w organizacji projektów kulturalnych różnej skali lub doświadczenie jako producent wykonawczy.

Wymagania:
– wiedza praktyczna na temat bazy artystów oraz realizatorów imprez kulturalnych,
– umiejętność funkcjonowania w przestrzeni artystycznej i medialnej,
– znajomość narzędzi promocyjnych i doświadczenie w ich stosowaniu,
– znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa autorskiego,
ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
– rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
– umiejętne przygotowywanie dokumentacji organizowanego przedsięwzięcia (konstruowanie umów cywilno-prawnych),
– umiejętne tworzenie informacji medialnych,
– łatwość w redagowaniu tekstów,
– znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
– dobra znajomość języka angielskiego,
– znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem,
– pozytywne nastawienie do ludzi,
– predyspozycje organizacyjne, kreatywność i inicjatywa, samodzielność, elastyczność,
– dyspozycyjność (zmiana godzin pracy w zależności od potrzeb),
– odporność na stres,
– wysoka kultura osobista,
– rzetelność, odpowiedzialność,
– nieposzlakowana opinia,
– prawo jazdy kat. B.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagane dokumenty:

– życiorys zawodowy
– referencje z poprzednich miejsc pracy
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferujemy:
• pracę w samorządowej instytucji kultury,
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• możliwość rozwoju – udział w szkoleniach,
• niezbędne narzędzia pracy (telefon, komputer),
• możliwość udziału w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych,

Prosimy o przesyłanie aplikacji (zawierających skany wymaganych dokumentów) na adres biuro@ckgdynia.pl do dnia 23 października 2017 roku, podając w tytule maila nazwę: PRACA – SPECJALISTA DS. IMPREZ.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Aplikacje, które zostaną przesłane po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej, w terminie do 30.10.2017 r.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

Inne informacje:
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; teks jednolity: tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 z poźn. zmianami). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.