Poszukujemy praktykantów i wolontariuszy do pomocy przy realizacji, obsłudze widza i promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w Gdyni na Scenie Letniej w Orłowie w okresie 10 – 23 sierpnia 2015 r.

Na praktyki zapraszamy głównie osoby studiujące na kierunkach: kulturoznawstwo, historia sztuki, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, zarządzanie instytucjami artystycznymi, filologia polska oraz studentów innych kierunków, zainteresowanych odbyciem praktyk w naszej instytucji.

Głównym warunkiem odbycia wolontariatu jest ukończenie 16 roku życia. Wolontariusz w wieku 16-18 lat musi również dostarczyć pisemną zgodę rodziców.

Praktykanci oraz wolontariusze będą wykonywać swoje obowiązki w dni robocze oraz w weekendy.

OFERUJEMY

W ramach praktyk/wolontariatu oferujemy poznanie środowiska kultury, nieodpłatne uczestnictwo w ciekawych przedsięwzięciach kulturalnych, zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji kultury oraz otrzymanie stosownych referencji/opinii.

OCZEKUJEMY

Zaangażowania, sumienności, ale przede wszystkim rzetelności w realizowanych zadaniach. Chętnie widzimy osoby kreatywne, komunikatywne i dobrze zorganizowane.

ZASADY REKRUTACJI

Wybieramy najciekawsze zgłoszenia i kontaktujemy się z wybranymi osobami. Informujemy o kwestiach formalnych praktyki/wolontariatu, a następnie zapraszamy na wstępną rozmowę.

Praktyki i wolontariat w Centrum Kultury w Gdyni są bezpłatne. Konkretny czas trwania praktyk/wolontariatu (dni, godziny) do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do 30 czerwca 2015 r. na adres e-mail: biuro@ckgdynia.pl z dopiskiem w temacie „praktyki” lub  „wolontariat”.