PREMIERA 14. NUMERU „BLIZY” – ANIMALS

Tematem 1 (14) 2013 numeru Kwartalnika Artystycznego Bliza jest zmieniająca się świadomość współczesnego człowieka, który staje się w nieporównanie większym stopniu niż kiedyś wrażliwy na fakt cierpienia zwierząt i gotowy jest uznać ich podmiotowość niemal ze wszystkimi tego konsekwencjami. W ramach spotkania inaugurującego rozmowę z Olgą Tokarczuk i Markiem Ławrynowiczem, których teksty znajdziemy w najnowszym numerze, przeprowadzi Paweł Huelle.

18.03.2013, poniedziałek, godz. 19:00
Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
Gdynia, ul. Bema 26
wstęp wolny

Od czasów prehistorycznych, gdzie zwierzę było totemicznym bóstwem plemienia, poprzez antropocentryzm i będące jego konsekwencją bezwzględne podporządkowanie natury ludzkim potrzebom, do dnia dzisiejszego, gdy psy oraz koty w krajach najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie przyczyniły się do rozwoju potężnego sektora usług, które wcześniej zarezerwowane były wyłącznie dla człowieka (psychoterapeuci, salony piękności, psie restauracje, cmentarze itd.).

O czym świadczą te zjawiska, które jeszcze pół wieku temu uznano by zostały za przejaw manii lub czystego szaleństwa? Czy należy w nich widzieć wysubtelnienie etyczne człowieka, czy może jednak przejaw rosnącej idiosynkrazji dla gatunku ludzkiego, który stał się w naszych oczach „czarnym charakterem”, odpowiedzialnym za całe zło obecne na planecie Ziemia? Na te oraz inne pytania próbują w numerze „Animals” odpowiedzieć m.in. Olga Tokarczuk, Paweł Huelle, Maciej Cisło, Michał Zioło, Dorota Gacek, Jan Ciechowicz, Przemysław Gulda.

- Zwierzęta domowe zaczęły w naszym codziennym życiu miejsce szczególne, niejednokrotnie stając się substytutem trudnych relacji z drugim człowiekiem. Wymownym wyrazem zjawiska jest gwałtowny rozwój na Zachodzie Animal Studies, w których zwierzę oraz nasz stosunek do niego stały się centrum tych badań. Relacje między człowiekiem a zwierzęciem nieustannie ewoluują. Przez pryzmat stosunku człowieka do zwierząt można by opisać historię człowieczeństwa – mówi Piotr Millati, redaktor Kwartalnika Artystycznego Bliza.

„Bliza” to pierwszy w historii magazyn artystyczny wydawany w Gdyni. Pismo ukazuje się od listopada 2009 r. „Bliza” stara się łączyć wysoki, ogólno¬polski poziom kulturalny z ukazywaniem ważnych lokalnych zdarzeń i osobowości. Jako magazyn artystyczny prezentuje zjawiska z różnych dziedzin sztuk: plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, literatury, architektury. Interesuje się także obyczajowością i semiotyką rzeczywistości.

Redagują: Paweł Huelle – redaktor naczelny; Adam Kamiński – sekretarz redakcji; Piotr Millati – redakcja eseju; Wojciech Boros – redakcja poezji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.