Premiera 28. numeru „Blizy” – „Miasto, jego legendy”

"Bliza" Istotę współczesnego miasta próbowano przedstawić w literaturze, filmie, sztukach plastycznych, muzyce. W numerze zatrzymaliśmy się dłużej nad współczesną mitologią miasta, legendami miejskimi, dawnymi i współczesnymi. Porównaliśmy obrazy miasta w Polsce i za granicą, w bliskich nam i odmiennych kręgach kulturowych. Na spotkaniu inauguracyjnym rozmówczynią Pawła Huellego będzie prof. Małgorzata Omilanowska – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, była minister kultury i dziedzictwa narodowego.

29.03.17, środa, godz. 19:00
Galeria Gdyńskiego Centrum Filmowego

pl. Grunwaldzki 2, Gdynia
*wstęp wolny

W numerze o o mieście i jego legendach opowiadają: Jacek Friedrich, Paweł Huelle, Piotr Millati, Adam Kamiński, Ryszard Mączewski, Przemysław Gulda, Iwona Partyka, Małgorzata Major, Izabela Klementowska, Adam Wiedemann.

– Powiedzieć, że dla współczesnego człowieka miasto wciąż jest niezwykle ważnym zjawiskiem, to zdecydowanie za mało – mówi Adam Kamiński, redaktor „Blizy”. – Chociaż epokę gwałtownej industrializacji i urbanizacji nowoczesne społeczeństwa mają już za sobą, a głośne stają się hasła mobilności i zdalności, pod wieloma względami miasta nic nie jest w stanie zastąpić. Na jego fenomen składają się idee, które legły u jego podstaw, plany, architektura, ale także ogromna przestrzeń duchowa, związana z topografią i historią, wydarzeniami, które w nim zaszły, ludźmi, którzy w nim mieszkali i mieszkają, z ważnymi wspólnotowymi i indywidualnymi doświadczeniami.

Kwartalnik zawiera także arkusz malarski z twórczością Kazimierza „Kacha” Ostrowskiego, Ewy Pietrzak, Noemi Staniszewskiej, przygotowany we współpracy z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

„Bliza” to pierwszy w historii ogólnopolski magazyn artystyczny wydawany w Gdyni. Pismo ukazuje się od listopada 2009 r. „Bliza” stara się łączyć wysoki, ogólnopolski poziom kulturalny z ukazywaniem ważnych lokalnych zdarzeń i osobowości. Jako magazyn artystyczny prezentuje zjawiska z różnych dziedzin sztuk: plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, literatury, architektury. Interesuje się także obyczajowością i semiotyką rzeczywistości.

Możliwość komentowania jest wyłączona.