Promocja „Blizy”

Centrum Kultury w Gdyni,
Wydawca i Redakcja zapraszają
na promocję numeru  2 (3) 2010
gdyńskiego kwartalnika
artystycznego
„Bliza”
25 maja 2010 r. o godzinie 18.00
w Bohema Jazz Club w Gdyni
(budynek Gemini/Multikino)
Promocję poprowadzi Paweł Huelle
W programie fragmenty D.k.logu 89+
i rozmowa z Andrzejem Mańkowskim
Mecenasem pisma jest Miasto Gdynia,
Wydawcą Centrum Kultury w Gdyni, Leszek Kopeć
Czasopismo redagują:
Paweł Huelle (redaktor naczelny),
Adam Kamiński (sekretarz redakcji),
Piotr Millati (esej),
Wojciech Boros (poezja)

Możliwość komentowania jest wyłączona.