PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI MIEJSKICH 56. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI MIEJSKICH 56. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
zorganizowanych przez Centrum Kultury w Gdyni  w dniach 23,24,25 marca 2011 r

Jury w składzie :

1. Wiesława KOSMALSKA – MAKLAKIEWICZ – przewodnicząca

2. Barbara DAMULEWICZ

3. Bogdan SMAGACKI

4. Ewelina ZIEMBA

5. Piotr PLICHTA /poezja śpiewana/

5. Teresa WOJCIECHOWSKA – sekretarz

Po przesłuchaniu osób – uczestników konkursu, w tym:
w kategorii „recytacja młodzieży”
w kategorii „recytacja dorosłych ”
w kategorii „wywiedzione ze słowa”
w kategorii „teatr jednego aktora”
w kategorii „poezja śpiewana”

przyznało następujące n a g r o d y i w yr ó ż n i e n i a :

w kategorii ” recytacja młodzieży” :
I nagroda – Zofia Brunka
II nagroda – Klaudia Albecka
III nagroda – Joanna Chmiel
III nagroda – Aleksandra Żabik
wyróżnienie – Paulina Mironiuk
Hanna Hawańczak
Sonia Lipke
Klaudia Rogocka
Adrian Wysocki

w kategorii „recytacja dorosłych”:
wyróżnienie – Natalia Łobacz
Natalia Wałdoch

nagroda za wiersz „Do polskiej sosny” – Tadeusz Piwko
wyróżnienie dla piszącej i recytującej poetki – Maria Rybicka
nagroda za udział – Anna Wyszadko

w kategorii „wywiedzione ze słowa ”
wyróżnienie – Jerzy Górski

nagroda – Aleksandra Żabik

w kategorii „teatr jednego aktora”

nagroda – Marek Sadowski

w kategorii „poezja śpiewana”

I nagroda – Patrycja Gerent
II nagroda – Mariusz Mazur
III nagroda – Anna Dampc
III nagroda – Maria Kruger
IV nagroda – Alicja Krutysza

wyróżnienia:
Klementyna Krysiak
Adrianna Kozłowska
Małgorzata Nowakiewicz – wyróżnienie przewodniczącej

Do udziału w Turnieju Wojewódzkim Jury wytypowało
następujące osoby :
w kategorii „recytacja młodzieży ” –
I nagroda – Zofia Brunka
II nagroda – Klaudia Albecka
III nagroda – Joanna Chmiel
III nagroda – Aleksandra Żabik
w kategorii „teatr jednego aktora’
Marek Sadowski

w kategorii ” poezja śpiewana”

I nagroda – Patrycja Gerent
II nagroda – Mariusz Mazur

Możliwość komentowania jest wyłączona.