Protokół z posiedzenia jury „Połowów Poetyckich” 2011

Protokół z posiedzenia Jury X Konkursu Poetyckiego „Płowy Poetyckie” 2011

Jury w składzie:

Przewodniczący
1. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski z Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego – poeta
2. Bożena Ptak – poeta, filolog
3. Paweł Baranowski – poeta,
4. Wojciech Boros – poeta, redaktor kwartalnika „Bliza”
5. sekretarz – Magdalena Nowak

na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2011roku, spośród nadesłanych na konkurs 129 zestawów wierszy postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda – 3 tys. zł. – Edyta Wysocka, Miastko, woj. pomorskie, godło: „dzieci epoki”
II nagroda – 2 tys. zł. – Andrzej Wołosewicz, Warszawa, godło: „Rybak”
III nagrod – 1 tys. zł. – Paweł Podlipniak, Radom, godło: „stos_kłopotów

oraz dwa wyróżnienia po 500 zł.
Joanna Małgorzata Przybylska, Łódź, godło: „smoki i inne zwierzęta”
Agnieszka Marek, Bielsko-Biała, godło: „MELODY”

Możliwość komentowania jest wyłączona.