Przetarg 20.02.2018

Dostawa, montaż (w tym wykonanie instalacji) i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”.

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy opublikowane 26 marca 2018 r.

Informacja o modyfikacji SIWZ

Ujednolicony tekst SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ_ujednolicony

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy opublikowane 15 marca cz. II

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy opublikowane 15 marca 

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 12 marca 2018 r.

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym Unii

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZw

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ

Projekty w pdf (Tom I)

Projekty w pdf (Tom II)

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ w word

Załączniki do SIWZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.