Przetarg 28.03.2018

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centrum Kultury w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” oraz na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ogłoszenie

SIWZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.