Przetarg nieograniczony

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej na potrzeby Centrum Kultury w Gdyni.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym Unii

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ

Projekty w pdf (Tom I)

Projekty w pdf (Tom II)

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ w word

Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.