Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Kopciuszek” – edycja II

Z okazji powrotu spektaklu „Kopciuszek” na deski Centrum Kultury w Gdyni, zapraszamy do konkursu plastycznego. Wystarczy wypełnić kolorowankę, odciąć ją wraz z kartą konkursową i przesłać do Centrum Kultury w Gdyni (ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia). Autorzy 20 najlepszych prac otrzymają upominki od firmy Trefl.

Zgłoszenia: na wypełnione karty konkursowe czekamy do 24 stycznia.
Wyniki: ogłoszenie wyników nastąpi 30 stycznia 2014 roku na stronie www.ckgdynia.pl

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Kopciuszek”

Możliwość komentowania jest wyłączona.