REGULAMIN

SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW CENTRUM KULTURY W GDYNI

1. REZERWACJE

a) Rezerwacji można dokonać:
osobiście – adres: Gdynia, ul. Łowicka 51,
telefonicznie – nr 58 664 73 77,
mailowo – rezerwacja@ckgdynia.pl
bilet grupowy – impresariat@ckgdynia.pl

b) Rezerwacja telefoniczna wymaga podania pracownikowi Kasy następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony pracownika Centrum Kultury w Gdyni w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w Repertuarze itp.

c) Rezerwacje przyjmowane są najpóźniej na 3 dni robocze przed imprezą lub w zależności od ilości sprzedanych biletów na daną imprezę.

d) Zarezerwowane bilety należy odebrać w kasie CKG do 3 dni roboczych przed datą spektaklu. Po tym terminie bilety zostaną przeznaczone do ponownej sprzedaży.

2. FORMY PŁATNOŚCI

a) Sprzedaż on-line (Interticket): w zakładce KUP BILET na stronie www.ckgdynia.pl.

b) Przelew (wyłącznie przy zakupie biletów grupowych): wpłaty należy dokonać do 7 dni roboczych przed spektaklem na nr konta CKG: 64 1440 1084 0000 0000 0079 6301.
W tytule przelewu należy wpisać: nazwa spektaklu, data, godzina, rodzaj biletów, ilość biletów. Potwierdzenie przelewu należy mailem na adres rezerwacja@ckgdynia.pl do godziny 23.59 dnia poprzedzającego wygaśnięcie rezerwacji.

c) Gotówka: kasa CKG lub inne punkty sprzedaży (lista adresów dostępna na stronie: www.ckgdynia.pl/bilety-w-punktach). Wystawiamy fakturę VAT na życzenie klienta w ciągu 30 dni od daty zakupu wyłącznie za okazaniem biletu i paragonu fiskalnego.

d) Karta płatnicza lub kredytowa

3. RODZAJE BILETÓW

a) Normalny – przysługuje klientom niepodlegającym ulgom oraz osobom niepełnosprawnym (jeden bilet normalny upoważnia do wstępu osobę niepełnosprawną z opiekunem).

b) Ulgowy – przysługuje emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki.

c) Grupowy szkolny – przysługuje grupie powyżej 15 osób + 1 opiekun gratis.

d) Grupowy – przysługuje grupie powyżej 15 osób.

e) Wejściówka – przysługuje studentom kierunków artystycznych i pracownikom instytucji kultury za okazaniem stosownych dokumentów. Zakup wejściówki możliwy wyłącznie w kasie CKG. Ilość wejściówek ograniczona.

f) Bilet techniczny

Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie pod warunkiem, że będą siedziały u rodzica/opiekuna na kolanach.

Karta Przyjaciela oraz Metropolitalna Karta do Kultury uprawniają do 10% zniżki na zakup biletu na spektakle „Sceny SAM”, „Sceny 138”, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne.

Karta Gdynia Rodzinna uprawnia do 20% zniżki na zakup biletu na spektakle „Sceny SAM”, „Sceny 138″, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne. Za okazaniem karty możliwy jest zakup Biletu rodzinnego: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci (do 19 lat) – 90 zł

Karta Dużej Rodziny i Karta Gdynia Senior Plus uprawniają do 20% zniżki na zakup biletu na spektakle „Sceny SAM”, „Sceny 138”, „W Kaczych Butach” i spektakle gościnne.

Promocje nie łączą się, naliczane są od ceny biletu normalnego, zniżki nie dotyczą biletów promocyjnych i specjalnych.

Wszystkie wskazane powyżej ulgi przysługują po okazaniu odpowiedniego dokumentu upoważniającego do uzyskania ulgi. Dokument należy pokazać w kasie podczas zakupu oraz podczas wejścia na widownię.

4. ZWROTY

a) Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu. Nie dotyczy biletów ze sprzedaży internetowej oraz biletów wymienionych z Voucherów.

b) Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie w miejscu ich zakupu, po okazaniu paragonu fiskalnego dołączanego do biletów przy sprzedaży, paragonu z terminala płatniczego (w przypadku płatności kartą) dołączanego do biletów, lub faktury vat. W przypadku braku paragonu Kasa ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu biletów.

c) Za niewykorzystane bilety kasa nie zwraca należności.

d) W przypadku odwołania spektaklu lub zmiany w repertuarze możliwa jest wymiana biletów na ten sam spektakl lub inny z bieżącego repertuaru lub w ostateczności odbiór gotówki.

e) Za bilety grupowe zakupione przelewem należność zwracana będzie w tej samej formie.

f) Za bilety zakupione za pomocą systemu Interticket należność zostanie zwrócona zgodnie z Regulaminem Interticket.

5. INFORMACJE DLA WIDZA

a) Miejsca na widowni są numerowane.

b) Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię.

c) W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz rejestracji audio-video.

d) W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Dokonanie rezerwacji jak i zakup biletu na spektakle jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.