Rusza 6. edycja konkursu Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że z dniem 7 lutego 2014 roku zostaje ogłoszony konkurs Gdyńskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej. Budżet Funduszu w roku 2014 wynosi  325 000,00 PLN.

Wnioski o dofinansowanie produkcji filmowej należy składać w Centrum Kultury w Gdyni, ul. Łowicka 51, 81-504 Gdynia, w terminie do 14 marca 2014 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum Kultury w Gdyni).

Ogłoszenie ostatecznych wyników prac Komisji w zakresie przyznania dofinansowania złożonych wniosków nastąpi najpóźniej do dnia 14.06.2014 r.

Do pobrania

Możliwość komentowania jest wyłączona.