Śladami menonitów

 8 listopada Klub Marynarki Wojennej i Centrum Kultury w Gdyni zapraszają wszystkich miłośników turystyki na kolejne spotkanie Klubu Krajoznawcy–Podróżnika. Podczas spotkania Marek Romanowski – prezes Klubu Turystyki Pieszej „Marwojek” z Oddziału PTTK Marynarki Wojennej, zaprezentuje prezentacje multimedialną pt. „Śladami Mennonitów na Pomorzu”. Impreza rozpocznie się o godz. 16.45 w sali 213 Klubu /ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni/.

Wstęp wolny.

Wyznanie menonickie powstało w XVI wieku w Holandii  jako jeden z odłamów anabaptyzmu. Nazwę wywodzi od swego założyciela Menno Simonsa.
Na Żuławach oraz w Dolinie Dolnej Wisły menonici osiedlili się w 1540 r. Swoje społeczności organizowali też w Elblągu, Gdańsku i Malborku. Byli bardzo pracowici, regulowali Wisłę i jej dopływy, budując pierwsze wały przeciwpowodziowe, kanały odwadniające, śluzy i jazy, mosty i groble oraz wiatraki i zbory protestanckie. Menonici holenderscy zostali bardzo dobrze przyjęci w Polsce. W późniejszych latach królowie polscy potwierdzali prawa przyznane osadnikom. Holenderscy osadnicy przyczynili się w dużym stopniu do zagospodarowania Żuław, przemienili bagienne tereny Żuław w rolniczo wykorzystany obszar.  Po włączeniu Żuław do Prus, restrykcje rządu pruskiego zmusiły część menonitów do emigracji, pozostali powoli tracili swą odrębność kulturową.. Pozostawili po sobie ciekawą kulturę materialną, zadbane wioski, schludne i czyste chałupy, a może przede wszystkim liczne cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami (można je zobaczyć m.in. w Stogach i Karwieńskich Błotach).

Możliwość komentowania jest wyłączona.