Spotkania ze Sztuką

28 września Klub Marynarki Wojennej „Riwiera” i Centrum Kultury w Gdyni zapraszają na XIIV Spotkanie ze Sztuką pt. „Kubizm – zupełnie nowa koncepcja obrazu”. Impreza rozpocznie się o godzinie 17:30 w sali 213 Klubu /ul.Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni/, wstęp wolny.

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki, na pierwszy powakacyjny wykład z historii sztuki, o kubiźmie opowiadał będzie artysta Władysław Pitala.

Szyderstwo, krytyka staje się nazwą kierunku. Oko ustępuje miejsca umysłowi. Różne formy iluzjonizmu w malarstwie, rozwijanie od renesansu, przestają mieć znaczenie. Problem przedstawiania bryły na płaszczyźnie znajduje zupełnie nowe rozwiązanie.
Artyści nie zajmują się już zmiennością powierzchni, a starają się dotrzeć do istoty układu, jego konstrukcji. Stąd pojawia się symultanizm i dekompozycja formy. Wobec impresjonistycznej korekty widzenia, kubizm staje się totalną rewolucją. Droga w głąb człowieka zostaje otwarta.
.
Kubizm, kierunek malarstwa nowoczesnego oraz rzeźby zainicjowany we Francji ok. 1906 przez P. Picassa i G. Braque’a, stanowiący przewrót w świadomości wizualnej XX w., zrywający z malarstwem tradycyjnym będącym sztuką naśladowania. Nowy kierunek oznaczał pojawienie się sztuki koncepcyjnej. Nazwa kubizmu (z łacińskiego cubus – kostka, sześcian) została zastosowana przez krytyka L. Vauxcellesa w odniesieniu do pejzaży Braque’a, charakteryzujących się geometrycznym uproszczeniem brył. Podczas prelekcji zapoznamy się głównie z malarstwem Picassa, Braque`a, Legera i Grisa

Spotkania ze Sztuką to cykl poświęcony różnym dziedzinom sztuki. Do tej pory wieczory
z prelegentami – Władysławem Pitalą i Adamem Fleksem dotyczyły historii malarstwa i fotografii. Wykłady i pokazy są rodzajem wycieczki przez historię i geografię sztuki oraz życiorysy najwybitniejszych twórców.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.