VI POMORSKI KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PIÓRNIK 2016

29 października 2021 0 przez CKGdynia

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza VI Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży PIÓRNIK 2016. Do 4 kwietnia 2016 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (średnich – do 21 roku życia).

Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę. Prace prosimy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem (pseudonimem artystycznym). Dane uczestnika konkursu – wypełnione w karcie uczestnika dostępnej do pobrania poniżej (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail, ewentualnie szkoła i nazwisko nauczyciela prowadzącego) muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem.

Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem KONKURS POETYCKI PIÓRNIK 2016

Zapraszamy także do polubienia profilu konkursu na Facebooku
https://www.facebook.com/Pi%C3%B3rnik-625134790950644/?ref=hl

Piórnik 2016 karta uczestnika

Piórnik 2016 regulamin