Wyniki 10. edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 22.06.2018 r. w składzie:

Robert Gliński – ekspert PISF, przewodniczący Komisji GFF
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni, Filip Marczewski – ekspert PISF,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni, Jerzy Rados – z-ca Dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej

dokonała wyboru spośród 9 wniosków (5 filmów fabularnych, 4 filmów dokumentalnych) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej :
1. Film fabularny „Solid Gold. Szczere Złoto”,
reż. Jacek Bromski – 300 000,- PLN
2. Film dokumentalny „Tony Halik. Urodzony dla przygody”,
reż. Marcin Borchardt – 80 000,- PLN
3. Film dokumentalny „Dad you’ve never had”,
reż. Dominika Łapka – 35 000,- PLN
4. Film fabularny „Stancja”,
reż. Adrian Apanel – 35 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.