WYNIKI 7. EDYCJI GDYŃSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 13.05.2015 r. w składzie:

Leszek Kopeć – przewodniczący,
Robert Gliński – ekspert PISF,
Marcin Wrona – ekspert PISF,
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni,

dokonała wyboru spośród 13 wniosków (3 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 1 filmu animowanego) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej :

 1. Film dokumentalny „Takie małe miasteczko Batory”,
  reż. Anna Dejczer – 70 000,- PLN
 2. Film fabularny „Odbicie”,
  reż. Emilia Zielonka – 50 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „Sympatyczniak”,
  reż. Marcin Borchardt – 80 000,- PLN
 4. Film dokumentalny „Statek widmo”,
  reż. Ewa Podgórska – 50 000,- PLN
 5. Film dokumentalny „Absolwent”,
  reż. Adrian Apanel – 50 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

W przypadku nieskutecznego zakończenia negocjacji Komisja Konkursowa wyróżniła następujące projekty, i tym samym skierowała je na listę rezerwową:

 1. Film dokumentalny „Korsarze”,
  reż. Łukasz Ostalski
 2. Film dokumentalny Kult Film”,
  reż. Krzysztof Kowalski

Możliwość komentowania jest wyłączona.