WYNIKI 8. EDYCJI GDYŃSKIEGO FUNDUSZU FILMOWEGO

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 31.03.2016 r. w składzie:

Leszek Kopeć – przewodniczący,
Robert Gliński – ekspert PISF,
Filip Marczewski – ekspert PISF,
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni,

dokonała wyboru spośród 12 wniosków (8 filmów fabularnych, 5 filmów dokumentalnych) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej:

1. Film fabularny „Kamerdyner”,
reż. Filip Bajon – 300 000,- PLN
2. Film fabularny „Odbicie”,
reż. Emilia Zielonka – 80 000,- PLN
3. Film dokumentalny „Luchador. Krzysztof Baranowski”,
reż. Kryspin Pluta – 70 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji. Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.