Wyniki 9. edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 08.04.2017 r. w składzie:

Robert Gliński – ekspert PISF, przewodniczący Komisji GFF
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni, Filip Marczewski – ekspert PISF,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni, Jerzy Rados – z-ca Dyrektora Gdyńskiej Szkoły Filmowej

dokonała wyboru spośród 5 wniosków (2 filmów fabularnych, 3 filmów dokumentalnych) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej:

1. Film fabularny „Pochłaniacz”,
reż. Jacek Bromski – 200 000,- PLN
2. Film fabularny „Orzeł – ostatni patrol”,
reż. Jacek Bławut – 200 000,- PLN
3. Film dokumentalny „Po złoto”,
reż. Ksawery Szczepanik – 50 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.