Wyniki Gdyńskiego Funduszu Filmowego 2013

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 4.04.2013 r. w składzie:

Leszek Kopeć – przewodniczący,
Robert Gliński – ekspert PISF,
Marcin Wrona – ekspert PISF,
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni,

dokonała wyboru spośród 19 wniosków (5 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych, 4 filmów animowanych, 1 serialu) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej :

 1. Film dokumentalny „Wspomnienie”,
  reż. Marek Widarski – 43 611,- PLN
 2. Film animowany „Pojednanie”,
  reż. Przemysław Anusiewicz – 70 000,- PLN
 3. Serial „Ucho van Gogha”,
  reż. S. Chondrokostas, M. Lechki, A. Smoczyńska, A. Guziński – 300 000,- PLN
 4. Film dokumentalny „Dzieci dzwonią”,
  reż. Andrzej Mańkowski – 34 150,- PLN
 5. Film dokumentalny „Nam wieczna w polszczyźnie rozróba”,
  reż. Borys Lankosz – 100 000,- PLN

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów to:

 1. Film dokumentalny „Wspomnienie”,
  reż. Marek Widarski – 43 611,- PLN
 2. Film animowany „Pojednanie”,
  reż. Przemysław Anusiewicz – 70 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „Dzieci dzwonią”,
  reż. Andrzej Mańkowski – 34 150,- PLN

Możliwość komentowania jest wyłączona.