Wyniki 6. edycji Gdyńskiego Funduszu Filmowego

Centrum Kultury w Gdyni informuje, że Komisja Gdyńskiego Funduszu Filmowego obradująca w dniu 23.05.2014 r. w składzie:

Leszek Kopeć – przewodniczący,
Robert Gliński – ekspert PISF,
Marcin Wrona – ekspert PISF,
Włodzimierz Grzechnik – Naczelnik Wydziału Kultury w Gdyni,
Karin Moder – Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury w Gdyni,

dokonała wyboru spośród 14 wniosków (6 filmów fabularnych, 7 filmów dokumentalnych i 1 filmu animowanego) i przyznała wybranym projektom dofinansowanie w kwotach wymienionych poniżej :

 1. Film dokumentalny „Aram”,
  reż. Krzysztof Talczewski – 70 000,- PLN
 2. Film fabularny „Pamiętnik Marity”,
  reż. Piotr Trzaskalski – 80 000,- PLN
 3. Film dokumentalny „Niepowstrzymani”,
  reż. Bartosz M. Kowalski – 40 000,- PLN
 4. Film dokumentalny „Opóźnienie może ulec zmianie”,
  reż. Karol Starnawski – 15 000,- PLN
 5. Film dokumentalny „Neskim. Przemek Dyakowski”,
  reż. Andrzej Mańkowski – 80 000,- PLN
 6. Film dokumentalny „Korsarz”,
  reż. Łukasz Ostalski – 20 000,-PLN
 7. Film animowany „Hern”,
  reż. Urszula Morga - 20 000,-PLN 

Zgodnie z zapisem w § 8 Regulaminu Gdyńskiego Funduszu Filmowego, Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził decyzję Komisji.

Zgodnie z regulaminem (§ 9) Wnioskodawcy zostaną zaproszeni do podpisania z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni umów, po ostatecznym potwierdzeniu przez nich pozostałych źródeł finansowania filmów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.