XI Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie” – wyniki

Centrum Kultury w Gdyni
oraz
Przystań Poetycka „Strych”
ogłaszają
XI Gdyński Przegląd „Połowy Poetyckie”

W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:
– konkurs jednego wiersza
– konkurs na zestaw wierszy

Konkurs jednego wiersza

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców.
Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w czwartek, 29 listopada 2012 o godz. 19.00           w kawiarni „Strych” w Gdyni – pl. Kaszubski 7B. Pula nagród w konkursie wyniesie 800 PLN.

Konkurs na zestaw wierszy

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski.
Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Pula nagród – 3500 PLN.
Prace należy nadsyłać do 18 listopada 2012 r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia

z dopiskiem „Połowy 2012”

Protokół z posiedzenia jury
IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
Połowy Poetyckie Gdynia 2012

 

 

 

 

 

 

 

Jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  Połowy Poetyckie Gdynia 2012 w składzie:
przewodniczący  – prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski  z Zakładu Literatury Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego – poeta
Bożena Ptak – poetka, filolog
Paweł Baranowski – poeta
Wojciech Boros – poeta, redaktor kwartalnika „Bliza”
sekretarz –  Magdalena Nowak
na posiedzeniu wyjazdowym na Uniwersytecie Gdańskim w dniu 25 listopada 2012 roku spośród  227 zestawów /681 wierszy / nadesłanych na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda – 1300 złotych – Rafał Baron  godło „Wyspa świateł” – Gdańsk
II nagroda – 1000 złotych – Piotr Macierzyński godło „Kisiel” – Łódź
III nagroda – 700 złotych – Agnieszka Marek godło „Espresso” – Bielsko-Biała

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie – 300 złotych za wiersz „vs”-
Magdalena Olszewska godło „Polarne” – Lubawa/Gdańsk
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę, 1 grudnia 2012 r.
w Centrum Kultury w Gdyni o g. 18.00. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową.

Gościem specjalnym wieczoru będzie „Bartek Kalinowski” 

Kontakt:
Teresa Wojciechowska 58 621-27-46; 721 00 27 97

Patronat prasowy:
Kwartalnik Artystyczny „Bliza”

Możliwość komentowania jest wyłączona.