XIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD „POŁOWY POETYCKIE” GDYNIA 2015

29 października 2021 0 przez CKGdynia

Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka „Strych” ogłaszają XIV Ogólnopolski Przegląd „Połowy Poetyckie” Gdynia 2015.

Zapraszamy do uczestnictwa i zapoznania się z regulaminem konkursów.

W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy.

Konkurs na Zestaw Wierszy

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich twórców z terenu całej Polski i nie tylko. Należy nadesłać jeden zestaw trzech wierszy w pięciu egzemplarzach o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych. Wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do zestawu wierszy należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem (pseudonimem), zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail). Prace należy nadsyłać do dnia 6 listopada 2015 r. na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem „Połowy 2015”
Pula nagród w konkursie wynosi: 7000 PLN.

Konkurs Jednego Wiersza

Do udziału w Konkursie Jednego Wiersza zapraszamy wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego, nienagradzanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce Jury. Konkurs odbędzie się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 19.30 w Cafe „Strych” w Gdyni (pl. Kaszubski 7B). Pula nagród w konkursie wynosi: 1250 PLN.

Udział w konkursach oznacza zgodę na publikację nagrodzonych wierszy. Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnej korekty programu Przeglądu oraz wartości nagród.

Gala finałowa Połowów Poetyckich

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w sobotę 21 listopada 2015 r. w Gdyni. Laureaci obydwu konkursów zostaną powiadomieni i zaproszeni do odbioru nagród podczas Gali Finałowej Przeglądu. Miejsce oraz szczegółowy program Połowów zostanie ogłoszony na stronie Centrum Kultury w Gdyni.

Kontakt z organizatorami:

Centrum Kultury w Gdyni
Teresa Wojciechowska tel. (58) 6647377
Adres e-mail:
t.wojciechowska@ckgdynia.pl
przystanpoetycka@gmail.com

Sponsor nagród:
AB Inwestor Andrzej Boczek

Patronat prasowy:
Kwartalnik Artystyczny „Bliza”
Trójmiasto.pl
Radio Gdańsk