Zapytanie Ofertowe – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gdyńskiego Centrum Kultury

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla
Gdyńskiego Centrum Kultury w ramach projektu pt.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia
funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 27.07.2018 r.

4_ZP_Zmodyfikowane zapytanie ofertowe

4_ZP_2018_załącznik nr 1_opis przedmiotu zamówienia

4_ZP_2018_załącznik nr 3_parametry oferowanego sprzetu

4_ZP_2018_Zapytanie ofertowe dostawa sprzętu komputerowego 

Klauzula Informacyjna

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.