Przetarg nieograniczony

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej na potrzeby Centrum Kultury w Gdyni.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ogłoszenie w dzienniku urzędowym Unii

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ

Projekty w pdf (Tom I)

Projekty w pdf (Tom II)

Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ w word

Załączniki w wersji edytowalnej do SIWZ

Przetarg 28.03.2018

Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla Centrum Kultury w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” oraz na potrzeby Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Czytaj dalej

Przetarg 20.02.2018

Dostawa, montaż (w tym wykonanie instalacji) i uruchomienie wyposażenia multimedialnego, oświetlenia, mechaniki scenicznej wraz z poprawą akustyki sali widowiskowej dla inwestycji realizowanej w ramach projektu pt. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”. Czytaj dalej

Przetarg 9.12.2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót budowlanych w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury”

Czytaj dalej

Konsulat Kultury

Polecany


Wizualizacja projektu, aut. ARSA Bomerski i Partnerzy Sp.P. Architektoniczne Studio Autorskie Projekt pn.: „Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury” polega na wykonaniu prac, m.in. adaptacyjnych, remontowych, konserwatorskich, renowacyjnych i wyposażeniowych obiektu zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni dla poprawy jego stanu technicznego i udostępnienia go do pełnienia ogólnodostępnych funkcji społecznych poprzez ulokowanie w nim Konsulatu Kultury. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych dzięki pełniejszemu wykorzystaniu potencjału kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego, wynikającemu z jednej strony z odnowienia i nadania nowej funkcji publicznej obiektowi zabytkowemu, a z drugiej strony z poprawy stanu infrastruktury kultury – funkcjonującego dotychczas w substandardowych warunkach technicznych i niekorzystnej lokalizacji Centrum Kultury w Gdyni.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 214 004,36.
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 3 561 912,70